SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

Sunuş Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı. Emek konusuyla ilgili […]

Coşku Çelik – Tarımdan Madenciliğe, Madencilikten İşsizliğe Soma’da Sınıf İlişkilerinin Dönüşümü*

Bu yazı, 2000’li yıllarda Türkiye kırındaki enerji yatırımlarının kırdaki sınıf ilişkileri üzerindeki etkilerini Soma’daki madenci ailelerinin hikayelerine atıfla incelemektedir. Temel iddia, enerjide ithal kaynaklara bağımlılığı azaltma ve kırda istihdam yaratma hedefleri gerekçe gösterilerek meşrulaştırılan bu yatırımların arkasında, kır nüfusunun üretim ve geçim araçlarının metalaştırılması ve dolayısıyla ücretli işe duyduğu artan ihtiyaç olduğudur. İşçileşme literatürü çoğunlukla, […]