Burhan ŞENATALAR – Neo-liberalizm Döneminde ve Pandemiden Sonra Sosyal Demokrat Partiler

Bu yazının birinci bölümünde  1980 sonrasında yaşanan neo-liberal ideolojik hegemonya döneminde sosyal demokrasinin ve sosyal demokrat partilerin durumu ele alınmakta, ikinci bölümde ise pandemi sonrası dönemde sosyal demokrat dünya görüşünün ana yaklaşımlarının neler olabileceği üzerinde durulmaktadır. Pandemi sonrası dönem ifadesi sadece pandeminin etkileri ile sınırlı olarak kullanılmamakta, neo-liberal politikaların tam anlamıyla geçersiz olması anlamını taşıyan […]

Burhan Şenatalar – Haziran’dan Kasım’a Ne Değişti?

Türkiye son iki yılda dört seçim yaşadı. Bu, kuşkusuz olağandışı bir durum. Bu seçimlerin her birinin kendine özgü yönleri vardı. Her birini ayrıntılı değerlendirmek gerekir. Bu yazıda son iki genel seçimi ve bunlar arasındaki ilişkiyi en genel hatlarıyla ele almak istiyoruz. Her iki seçim sonrasında siyasal atmosfer 7 Haziran sonrasında AKP’de bir başarısızlık duygusu, muhalefet […]

Burhan Şenatalar – İngiltere Seçimleri ve İşçi Partisi

İngiltere’de (daha doğru ifadeyle İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta) 7 Mayıs Perşembe günü yapılan genel seçimler sürprizle sonuçlandı. Anketlerin büyük çoğunluğu, seçimde iki ana parti arasındaki yarışın başabaş geçmesini öngörüyordu. Birçok ankete göre, Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi için aynı oran ( % 34 ) bekleniyordu. Dolayısıyla sonuçta Cameron’ın ve Miliband’ın […]