Kader Sevinç – Korona Günlerinde Yeni Bir Avrupa Hayali Peşinde

Covid-19 salgınından hem Avrupa Birliği (AB)’nin üye ülkeleri hem de kurumları epey yara aldı. Salgın, kimsenin bu tür bir salgına hazır olmadığını ve kurumsal eksiklikleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Avrupa’nın yenilenmeye ve yeni bir hayale ivedilikle ihtiyacı var. Hem AB üyesi ülkelerdeki sorunlar hem de AB’nin karar almadaki yapısal sorunları koronavirüs ile mücadelede su […]

Deniz Ş. Sert – Göçün Kentsel Yönetişimi: Avrupa’dan Örnekler ve Türkiye

2013-2016 yılları arasında Avusturya Bilimler Akademisi (Avusturya), Erasmus Üniversitesi Rotterdam (Hollanda), Göteborg Üniversitesi (İsveç) ve Özyeğin Üniversitesi (Türkiye) olarak Orta ve Doğu Avrupa Kaynaklı Göçün Kentsel Sonuçları ve Yönetimi,[1]başlıklı bir proje gerçekleştirmiştik. Uluslararası Urban Europe Ortak Programlama İnisiyatifi kapsamında, Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından fonlanan projede (Proje No. 113K021), dört ülke içerisinde iki kentsel alan seçilerek […]

Aydın Cıngı – Avrupa’da Farklı Siyasal Yönelimler

Son yıllarda saptanan ve tüm solcuları ve sosyal demokratları kaygılandıran bir siyasal görüntü var: Avrupa solu tükeniyor ve siyaset, sağ popülist söylem etkisiyle sağa savruluyor. Bu olgu, pek çok gözlemci tarafından, daha 1990’lı yıllardan 2018 yılı sonuna değin Avrupa’da düzenlenen seçim sonuçları ışığında da somut bir görünüme bürünmüştür. Söz konusu eğilim, Trump’lı, Bolsonaro’lu, Hindistan’da yenden […]

Toni Alaranta – AKP’nin Global Stratejisi ve Türkiye’nin Suriye İç Savaşına İlişkin Pozisyonu

Başlıktaki “iç savaş” kavramı da, “Türkiye”nin değil de “AKP’nin global stratejisi” konsepti de bilerek seçilmiştir. Suriye’deki savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin lider kadrolarının dediklerinin aksine, kanlı bir diktatör olan Beşar Esad’ın kendi halkına karşı başlatıp sürdürdüğü bir savaş değildir. Suriye savaşını böyle sunma yöntemi, kuşkusuz ki yalnızca Erdoğan tarafından değil Batı’da da kimi benzer çevrelerce […]

Sosyal Demokrasi Yeniden Gündemde

Ercan Karakaş* Sovyet sisteminin ve Doğu Avrupa’daki uzantılarının çökmesi sağcılar ve liberaller tarafından ideolojilerin sonu ve liberalizmin zaferi olarak gösterilmişti.

SOSYAL DEMOKRASİ YENİDEN CANLANIYOR MU?

Aydın Cıngı   Sosyal demokratların son iki ay içinde Avrupa’nın en büyük üç ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere’de elde ettikleri olumlu seçim sonuçları, pek çok gözlemciyi bu ideolojinin yeni bir canlılığa kavuştuğu düşüncesine yöneltti. Çünkü son yıllarda, hatta son on yıllarda sosyal demokrasinin hemen her seçimden kayıplı çıkmasını gözlemlemeye alışılmış ve bu gerilemenin sürekli olacağı […]

Avrupa’nın Krizden Çıkış Yolu: Federalizm Yolunda Bir Birlik

BARIŞ TINAY* 2008 yılında ABD’de başlayan finansal krizin, kısa süre içerisinde yayılarak küresel bir boyuta ulaşması ve AB üyesi ülkelerini, beklenenden fazla ve derin etkilemesi, AB’nin kriz karşısında ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz öncesi mali kontrol mekanizmalarının güçlendirilememiş ve üye ulus-devletlerin maliye politikalarında gerekli entegrasyonun sağlanamamış olması, Birliğin ve özellikle Avro Bölgesi’nin […]

EKONOMİK BÜYÜMEYİ AVRUPA’DA ARTIK SOL SAVUNUYOR

BORA BALCI* Merkez sağ ve merkez solda konumlanan siyasi örgütler, ekonomi politikalarında temelde büyüme ve paylaşım sorunları üzerinden ayrışırlar. Merkez sağ, ekonomide büyümeye öncelik verir ve büyümenin temel motoru olarak da özel teşebbüsü görür. Özel teşebbüsün, sıkça devlet bürokrasisi diye küçümsenen vergi hukuku, idare hukuku kayıtları ile sınırlandırılmamasını savunur. Sağ politikalara göre zenginlerin artması ülke […]