AKP’NİN SURİYE’DEKİ “MEZHEP” ÇIKMAZI

Deniz TANSİ*   ABD’nin İran ve periferisine yönelik siyasetinde en “verimli” yöntem, bölgede “yeni bir eksen” yaratmaktır. Aslında bu konuda epey mesafe alınmıştır. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD düşünce kuruluşu RAND’ın raporlarında, “piyasa ekonomisi” ve “biçimsel demokrasi” ile zıtlaşmayacak bir “ılımlı İslam” modeli önerildiğinde, 2001 Ağustos’unda kurulan ve 2002 Kasım’ında iktidara gelen AKP, “biçilmiş […]

Türkiye’de Alevi Olmak

Emel SUNGUR* Alevilikte Anadolu topraklarında yaşayan bütün inançların etkisi görülür. Alevilik ne İslam’ın özüdür, ne de inanç merkezi cami olan ve ramazan orucu tutan, namaz kılan insanların oluşturduğu bir inanç, bir yaşam biçimidir.