Aydın Cıngı – Dünyada Trump Sonrası Siyasal Ortam

Donald Trump, ABD başkanlık seçimini, kendisi bir türlü kabul etmek istemese de kaybetti. Seçime katılım, ABD tarihinin en yüksek katılımı oldu ve Trump, seçimin galibi Joe Biden’dan -ülke genelinde- 6 milyon kadar az oy aldı. Ancak Trump’ın aldığı oy sayısı hiç de azımsanacak miktarda değil: 73 milyon. Bu çok yüksek oy sayısı iki önemli siyasal […]

Kader Sevinç – Korona Günlerinde Yeni Bir Avrupa Hayali Peşinde

Covid-19 salgınından hem Avrupa Birliği (AB)’nin üye ülkeleri hem de kurumları epey yara aldı. Salgın, kimsenin bu tür bir salgına hazır olmadığını ve kurumsal eksiklikleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Avrupa’nın yenilenmeye ve yeni bir hayale ivedilikle ihtiyacı var. Hem AB üyesi ülkelerdeki sorunlar hem de AB’nin karar almadaki yapısal sorunları koronavirüs ile mücadelede su […]

Ayşem Biriz Karaçay – “Gitmek mi, Kalmak mı?”: İstanbul’dan İnsan Kaçakçılığı ve “De Facto” Entegrasyon Manzaraları

Suriye Krizi ile birlikte medyanın oldukça ilgisini çeken insan kaçakçılığı vakaları, Avrupa’nın gündemine 1990’lı yıllarda girdi. İspanya ve İtalya’nın 1991’de Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerine uyguladığı vize rejimiyle birlikte, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişi sağlayan ilk kaçakçılık rotaları belirginleşmeye başladı. Bu rotalardan ilki Fas üzerinden İspanya’ya -Avrupa’ya- geçişi sağlayan Batı Akdeniz rotasıydı. Vize uygulaması […]

Deniz Ş. Sert – Göçün Kentsel Yönetişimi: Avrupa’dan Örnekler ve Türkiye

2013-2016 yılları arasında Avusturya Bilimler Akademisi (Avusturya), Erasmus Üniversitesi Rotterdam (Hollanda), Göteborg Üniversitesi (İsveç) ve Özyeğin Üniversitesi (Türkiye) olarak Orta ve Doğu Avrupa Kaynaklı Göçün Kentsel Sonuçları ve Yönetimi,[1]başlıklı bir proje gerçekleştirmiştik. Uluslararası Urban Europe Ortak Programlama İnisiyatifi kapsamında, Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından fonlanan projede (Proje No. 113K021), dört ülke içerisinde iki kentsel alan seçilerek […]

Özlem Kaygusuz – AKP Dönemi Türkiye – AB İlişkilerine Bir Bakış (2002 – 2019)

Başlangıcından bugüne Türkiye-AB İlişkileri Türk dış politikasının bir boyutu olmanın çok ötesinde Türkiye’nin iç siyasal düzenini ilgilendiren ve etkileyen ilişkilerdir. Son yirmi yıldır, özellikle üyeliğe aday bir ülke olarak kabul edilip katılım müzakerelerinin başladığı 2005’den bu yana AB değerleri, kural ve kurumları Türkiye’nin iç siyasal düzenin ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını ilgilendiren reformların ana referans […]

Selin Sayek Böke – Her Yerde ve Hemen: Sağ Popülizme Karşı Sosyal Demokrasi

Küresel ölçekte istikrarsız bir dönemden geçiyoruz. Otoriter siyaset ve neopopülizm dünyamızı nefessiz bırakıyor. Freedom House’un 2019 yılı için yayınladığı Dünyada Özgürlük raporunun başlığı, milyonların yaşadığını iki kelimede özetliyor: “Demokrasiden uzaklaşma (Democracy in Retreat)”. Rapor, 2018’in, küresel özgürlüklerin azaldığı ardışık on üçüncü yıl olduğunun altını çiziyor. Özgürlükler, otoriterliğin ve popülizmin elinde paramparça ediliyor. “Özgür olmayan” ülkelerin […]

Zeynep Alemdar – Bitcoin İle İnsan Hakları Arasında Türkiye’de Yeniden AB’yi Düşünmek

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının %79’unu öngörebiliyor.[1] İnsan Hakları Mahkemesi’nin hem de işkence ve kötü muamele, adil yargılanma ve özel yaşam hakkı gibi konulardaki davalarda aldığı kararların bilgisayar programlarıyla öngörülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun Mesleklerin Geleceği Raporu’na göre bugün ilkokula başlayan çocukların %65’i şu anda […]

Kader Sevinç – Avrupa Birliği’nin Çoklu Sınav Yılları ve Geleceği

Savaş yorgunu Avrupa kıtasının önce ekonomik işbirliği ile başladığı ve bir barış ve refah fikri olarak ilerleyen Avrupa projesi için önemli bir döneme tanıklık ediyoruz. Hayır, Türkiye’de Avrupa’yı ve cumhuriyet ülküsünü hiç anlamamış kesimlerin iddia ettiği gibi batmıyor Avrupa Birliği (AB) ama çoklu bir sınavdan geçiyor. Onlara, yıllar ötesinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bilgelikle anlatıyor […]

Emre Özdemir – AB Süreci: Dün, Yarın ve Ötesi

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci sonlandı mı? Eğer konuya müktesabat başlıklarının açılıp kapanması olarak bakarsak; 2006’da sembolik olarak açılıp kapanan “Bilim ve Araştırma” başlığı dışında kapanan başlık olmadığını, müktesabatın 35 başlığından 20’sinin ise 12 yıldır devam eden “müzakereler” sürecinde hiç açılmadığını görüp sürecin en azından donma noktasına geldğini tespit edebiliriz. Ancak o zaman her […]

Ercan Karakaş – Almanya Seçimi, Irkçılık ve SPD’nin Krizi

Almanya’da seçmenler 24 Eylül Pazar günü 19. dönem Federal Meclisi (Bundestag) seçmek için sandık başına gittiler. Seçimlere katılım oranı 2013 seçimine göre daha yüksekti; 5 puan kadar artarak %76 oldu. Katılımın yüksek olması, Almanya ölçütlerine göre, halkın siyasete ilgisinin artması olarak yorumlandı. Bu seçimlerde, 2013’den bu yana Almanya’yı yöneten Büyük Koalisyon’u oluşturan partiler, yani Hıristiyan […]

Elfin Tataroğlu – Dejavu: Pakistanlaşma

Görünen o ki, 2017 Yılında Türkiye’yi bekleyen en önemli sorun terör. Terör sorunu, istikrarsız ve kırılgan ekonomik tabloyla yatırım açısından riskli hale gelen bir Türkiye doğuruyor. Yabancı yatırımcıların gelmeye çekindiği, mevcutların da Türkiye pazarından çıkış yolu aradığı bir dönemde, yerli yatırımcılar küçülmeye, esnaf daralmış ekonomi yüzünden iflasa, vatandaş ise borç batağından sürekli faize ve taksite […]

Emre Özdemir – “Ey AB!”

“AB üyelik süreci en az üyeliğin kendisi kadar önemlidir…“ Bu cümle, 17 Aralık 2004’teki Türkiye’yle müzakerelerin başlamasının yolunu açan tarihi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin sonunda, o zaman çalıştığım sivil toplum kuruluşu için yazdığım basın bülteninin başlığı idi… Güncel polemikler, Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) AB’ye alternatif gösteril(ebil)mesi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) kararı için “sembolik, yaptırım gücü yok” […]

Sevil Becan – 2017 Yılında Türkiye – Avrupa ve Türkiye – AB İlişkileri

Türkiye ile Avrupa ilişkileri ne durumda? Bu sorunun yanıtı, “Avrupa“dan ne anladığımıza bağlı. 5 Mayıs 1949’da kurulmuş olan Avrupa Konseyi’ne (Council of Europe, Conseil de l’Europe, www.coe.int) Türkiye 13 Nisan 1950’de 13. üye olarak katılmıştı. Bugün Avrupa Konseyi’nin 47 üyesi var. T.C. Dışişleri Bakanlığı web sayfasına göre “Avrupa Konseyi, ülkemizin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yla […]

Ertekin Özcan – Türkiye’de ve Almanya’da Göçmen Çocuklarının Eğitimi – İki Dilli Eğitim

Almanya’da 16 milyon civarında göçmen kökenli insan yaşıyor. Bunların 3 milyonunu Türkiye kökenliler oluşturuyor. Türkiye kökenli nüfusun 700 bin civarındaki kesimi okul çağındaki çocuk ve gençlerdir. 55 yıllık göçmenlik sürecine karşın Türkiye kökenli öğrencilerin üçte bire yakını 10 yıllık öğretimin sonunda ya hiçbir diploma alamadan ya da performansı en düşük okullardan diploma alarak ayrılmak zorunda […]

Kader Sevinç – Akıllı Demokrasi, Akıllı Vatandaşlık

Bilgi toplumu olarak özetlenen son yirmi yılın hızlı uygarlık değişimi sadece teknolojik ve ekonomik boyutlarda değil. Demokrasi ve onun itici gücü siyaset büyük bir dönüşüm geçiriyor; dönüşüme zorlanıyor; dönüşmekte zorlanıyor. Bir süre önce, bir AB ülkesinin yakın zamana kadar dışişleri bakanı olan, etkili bir Avrupa parlamenteri ile Brüksel’de Türk kahvesi içiyoruz. Her konuda söz dönüp […]

Kader Sevinç – Avrupa Parlamentosu Raporu Merceğinden Türkiye Nasıl Görünüyor?

Nisan ayında genel kurulda kabul edilen Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raporu, AB sürecinin gereksindiği çoğulculuk, seçim barajı, basın özgürlüğü, yargı, ekonomi gibi bir dizi alanda ilerici kesimlerin savunduğu pek çok görüşün yansımasıyla dikkati çekiyor. Türkiye’den AB değerlerinin merkezinde yer alan demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukuk devletine saygı ve bağlılık göstermesinin beklendiği vurgulanıyor. Raporun hazırlanma […]

Ayhan Kaya – Türkiye ve Avrupa Birliği Bağlamında Mülteciler: Sorumluluğun Paylaşımı ve Uyum

2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık 60 milyon insanın zorla yerinden edildiğine tanık oluyoruz. Bunların 28 milyonu ülkeleri içinde yerinden edilenler. 32 milyonu ise başka bir ülkenin sınırlarına giden yine zorunlu göç mağdurları. 32 milyon mültecinin, sadece 1,6 milyonunun sığınma için başvurabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer ülke içinde yer değiştirenleri hesabımızın dışında bırakacak olursak, uluslararası hukuk yaklaşık […]

Aydın Cıngı – Paris Katliamı’ndan Küresel Kaosa

Batı ülkelerinin çoğunda ayın 13’ünün bir Cuma gününe rastlamasının uğursuzluk işareti olacağı vehmedilir. İnsanların çoğu, eskilerde kalmış bu batıl inanışa aklını takmaz. Ne gariptir ki, Paris’te gerçek bir katliamın yapıldığı 2015 yılının 13 Kasım günü de bir cumaya rastlayınca pek çok insan bunu anımsadı. Paris katliamı 13 Kasım 2015 Cuma akşamı, pek çok futbol meraklısı […]

Gökçe Gökçen – Avrupa Sosyal Demokrasisi ve Suriye Sorunu

Geçtiğimiz hafta Paris’te yapılan terör saldırılarının ardından, Avrupa Birliği (AB) dış siyasetine ilişkin bir konu Avrupa’nın gündemine belki de ilk kez bu kadar kalıcı bir şekilde oturdu. Avrupa’da sosyalist örgütlerle 2013 yılından bu yana süren ilişkilerim gereği, Avrupa sosyalistlerinin ve gençlik örgütlerinin Suriye konusundaki tepki ve görüşlerini yakından izlemeye çalışıyorum. Bunlardan yola çıkarak Fransa ve […]

Can Baydarol – Ahlaksız Teklif

Türkiye – AB ilişkilerinin geçmişini 52 yıllık bir hukuk manzumesi olarak tarif etmek mümkün. Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından (12 Eylül 1963) bu yana 52 yıl, yürürlüğe girmesinden (1 Aralık 1964) bu yana ise 51 yıl geçmiş. O günden bu yana gerçekleştirilen bütün somut adımların dayanağını bu anlaşma oluşturuyor. Ankara Anlaşması’nın öngördüğü yoldan gidilerek tam üyeliğe ulaşılması […]

Can Baydarol – 7 Haziran’ın Ardından Türkiye-AB İlişkileri

7 Haziran 2015 seçiminin ardından her alanda olduğu gibi Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda da tam bir kafa karışıklığı hakim. Eğer 7 Haziran seçimini Türkiye’nin normalleşmesi yolunda bir adım olarak değerlendireceksek, bu durumda normalleşmesi gerekenlerin başında Türkiye-AB ilişkilerinin de bulunduğuna hiç kuşku yok. Peki, bu iş kolay mı? Dilerseniz bu yazıda önce bir durum saptaması yapıp, […]

2012 AB İlerleme Raporu’nda Türkiye Ekonomisi

Barış TINAY*   22 Haziran 1993 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, adaylık için başvuruda bulunmuş ülkelerin, tam üye olmadan önce karşılaması gereken kriterleri belirlemiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ölçütler ve birlik müktesebatının benimsenmesi olarak üç başlıkta toplanmıştır.

24. Sayı: İçindekiler

İÇİNDEKİLER Okumak için tıklayın. SUNUŞ Erol Kızılelma – Sosyal Demokrat’tan DOSYA: 2013’E GİRERKEN TÜRKİYE’YE GENEL BAKIŞ Atilla Kart – Anayasa Gerçekleri… Ercan Karakaş – AKP Hükümetinin Demokrasi Karnesi Aydın Cıngı – AKP İktidarı ve Tayyip Bey; Seçilmiş Otoritarizm Mustafa Sönmez – 2012’den 2013’e Ekonomi: İniş Zamanı Adnan Serdaroğlu – Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Sendikal Özgürlükler Sibel Özbudun – AKP’nin Eğitim Sistemi: Milliyetçi, Maneviyatçı ve […]

AVRO KRİZİ: Çıkış Var mı?

Prof. Dr. OĞUZ OYAN* Avro’nun bir geleceği var mı? 27 üyeli AB’nin 17 Avro ülkesinde yeni krizler çıkabilir mi ve Avro’nun buna dayanacak gücü kaldı mı? Yunanistan, İtalya, İrlanda, Portekiz ve İspanya’dan oluşan ve GIIPS ülkeleri tabir edilen AB’nin yumuşak karnındaki ülkeler Avro sisteminden peşpeşe çıkacaklar mı, veya daha uzak olasılık olarak, bu bölgede farklı […]

AB VE “İHVAN BAHARI”

Yar. Doç. Dr. Deniz Tansi*   Günümüzde, uluslararası ilişkiler literatüründe, bir “büyük stratejik güç” tanımlanırken; ekonomik, askeri, kültürel, toplumsal nüfuz etme kapasite ve kabiliyetinin yanısıra, “sorun çözücü” olmak da, önemli bir alt başlık olarak yerini korumakta hatta daha da geliştirmektedir.

AB’nin Kadın-Erkek Eşitliği Politikaları, Mekanizmaları ve AB’nin Türkiye’ye Bugünkü Yaklaşımı

 SENİYE NAZİK IŞIK*   Kadın-erkek eşitliği özgürlük ve demokrasinin, gelişme dinamiği ve gelişmişliğin, çağdaş uygarlığın, evrensel değerlerin ve sosyal demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Bu eşitlik, eksikliklere rağmen, Avrupa’da, temel bir değer ve ilke sayılmaktadır. Uğrunda verilen mücadele, daha sosyal, daha ileri bir Avrupa’nın inşasına yönelik sürecin de bir parçası olarak sürmektedir. AB kurumsal yapılanmasında […]