Burak Kılıçarslan – #SODEVMONİTÖR İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor

İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor

Ekonomik krize bağlı olarak sürekli artan işsizlik, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yurttaşların en büyük sorunu haline gelmiştir. Yaşamını idame ettirme noktasında çaresizliğe sürüklenen milyonlar; borç, yoksulluk ve kötü çalışma koşullarından dolayı önü alınamayan derin travmalara maruz kalmış, bu sorunun bir neticesi olarak ‘intihar’ vakaları ciddi oranda artmıştır. Özellikle son günlerde yaşanan ‘acı hadiseler’ milyonlarca vatandaşımızın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların giderek kötüleştiğini göstermiştir. Türkiye AKP hükümetleri döneminde, birilerinin dörder maaş aldığı, birilerinin ise dörder dörder ‘intihar’ etmeye mecbur bırakıldığı bir ülke konumuna gelmiştir. Yaşananları basit ‘intihar’ vakaları olarak tanımlamak ve asıl sebepleri konuşmamak bu ‘cinayetleri’ üreten sistemi meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Peşi sıra gelen haberlerin hemen ardından saraya bağlı kalemler komplo teorileri üretip ahlaksızca yorumlar yapsalar da , bu cinayetlerin sebepleri apaçık ortadadır ve sorumluları bellidir. Hakikati uzaklarda aramamıza gerek yoktur. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizi ve bu krizin milyonlarca insan üzerinde yarattığı etkiyi görmezden gelmek, bunun yerine oluşturulmuş ‘sanal’ gündemlerle meşgul olmak bizi gerçeklerden adım adım uzaklaştıracaktır. Bu hataya düşmemek adına, bu yazıda krizi, işsizlik olgusu üzerinden inceleyeceğim ve devamında Türkiye’deki işsizlik oranını G-20 ve OECD ülkeleri ile kıyaslayacağım.

İşsizlik oranı %13,9 seviyesine ulaştı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %16,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,2 puanlık artış ile %27,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,2 puanlık artış ile %14,2 olarak gerçekleşti.[1] 

İstihdam oranı %46,4’te kaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile %46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %19,8’i tarım, %19,6’sı sanayi, %5,5’i inşaat, %55,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,9 olarak gerçekleşti

Temmuz 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak %36,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak %23,2 oldu. 

Her 100 gençten 27’si işsiz

TÜİK’in son verilerine göre, genç nüfusta işsizlik oranı %27,1 oldu. Ancak buna çalışmayan ve eğitimde olmayan (%29,4) da eklendiğinde gençlerin %56,5’nin işsiz olduğu görülüyor.

Dünyada işsizlik oranı en yüksek 9. ülkeyiz

IMF’nin ekim ayında yayınladığı ekonomik verilere göre Türkiye, 107 ülke arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 9. ülke konumunda.[2]

Ayrıca Türkiye hem OECD ülkeleri hem de G-20 ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 3. ülke oldu.

*Burak KILIÇARSLAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
burak.kilicarslan@bilgiedu.net


[1] http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30687

[2] https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/TUR