SD Dergi 81/82 Sayısı Çıktı! Dosya: Cumhuriyet ve Parlamenter Demokrasi

Sunuş

Değerli okurlar,

Dergimizin bu sayısı, dosya konusu olarak “Cumhuriyet ve Parlamenter Demokrasi”yi ele aldı. Çünkü son dönemde bu değerlerimizi tehlikeye atan gelişmeler çokça göze çarpmakta. Derginin içerdiği yirmi kadar yazının yarısı bu konuyu eksen alıyor. Bunların altı adedi dosya konusuyla dolaysız ilişkili.

İlk iki sırayı, Ufuk Saka ile Korhan Şengün’ün, elimizden kaymakta olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve bu değerlerin temelindeki aydınlanma sürecine doğrudan değinen makaleleri alıyor. Ahmet Özer, Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı bağlamında Cumhuriyet’i ve iktidar-muhalefet ilişkilerini inceliyor. Ali Tirali Cumhuriyet’i mevcut biçimi ile kurtarabilmenin yollarına, Mustafa Paçal OHAL kıskacındaki Türkiye’nin durumuna göz atıyor. Babür Atila, kısaca “Şarlo” diye bildiğimiz sanatçı Charlie Chaplin’in “Büyük Diktatör” filmi ekseninde faşizmin malum özelliklerini gözden geçiriyor.

Yine dosya konusuyla dolaylı ilintili ikinci bir bölümde, Sevil Becan’ın muhalefet partilerinden beklentileri ele alan makalesi var. Nazik Işık, yazısında, bizzat katılmış bulunduğu Adalet Kurultayı’nı ayrıntılarıyla anlatıyor. Tevfik Sönmez Küçük cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirleme usulünü inceliyor. Daha sonra İzzettin Önder’in, Türkiye’nin iktisat politikaları konusunda çok açıklayıcı makalesi yer alıyor. Türkiye’deki gelişmelerle ilgili bölüm Dilek Karafazlı’nın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Aysel Çelikel ile yaptığı söyleşiyle son buluyor.

Daha sonraki bölümlerde, yine ülkemizi ilgilendirmekle birlikte esas olarak yurtdışı oluşmalara ilişkin konuları ele alan yazılar var. Önce, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olan ve birkaç yıl önce SODEV’in de davetlisi olarak İstanbul’da bir konferans vermiş bulunan Yorgo Papandreu’nun geçen ay Ankara’da yaptığı İngilizce konuşmanın çevirisi sunuldu. Daha sonra Ercan Karakaş’ın 2017 Federal Almanya seçimiyle ilgili makalesinin arkasından Alman profesör Ulrike Guérot’un dergimiz için kaleme aldığı Avrupa Birliği’ne ilişkin Almanca makalesinin çevirisi yer aldı. Popülizmin çağımızda “sosyopolitik veba” niteliğini sergileyen makale Aydın Cıngı’nın. Yurter Özcan, okuru Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yönü konusunda bilgilendiriyor.

Kültür sanat konusundaki çok bilgilendirici iki yazı bağlamında Cem Erciyes, Cumhuriyet’in devrim yapmaya çalıştığı kültür sanat alanında günümüzdeki durumu açıklarken, Funda Lena, değişen hükümetlerle kültür sanat çizgilerinin de nasıl farklılaştığını sergiliyor. Derginin sonunda, nostaljik anlatımıyla Mehmet Şakir Örs, Ege’de geçmişin üzüm hasadını gözümüzde canlandırmamıza olanak sağlıyor.

Üzerine titrediğimiz değerlerin, onları korumakla yükümlü olması gerekenlerce sürekli tahribe uğratılması çok üzücü. Unutmayalım; kimi devrimler, yıpratılsa da ortaya koyduğu eserler tümüyle yıkılamaz. Fransız Devrimi bunlardan biridir; Anadolu Devrimi de…

Dergiyi online okumak için tıklayınız.

İçindekiler

Sunuş

Cumhruiyetçiler, Demokrasiciler…
Ufuk SAKA

Aydınlanmadan Uzaklaşan Cumhuriyet
Korhan ŞENGÜN

“Yürüyüş”ten”Kurultay”a Adalet
Ahmet ÖZER

Eski Cumhuriyet, Yeni Cumhuriyet ve Bir Öneri
Ali TİRALİ

OHAL Kıskacında Türkiye ve Endüstri 4.0…
Mustafa PAÇAL

Büyük Diktatör
A. Babür ATİLA

Seçmenin Muhalefet Patilerinden Bekledikleri ve Yeni Vizyon
Sevil BECAN

Türkiye Adaletini ve Siyasetini Arıyor, Kuruyor, Üretiyor
Nazik IŞIK

Cumhurbaşkanı Adayını Belirleme Usulü Üzerine Notlar
Tevfik Sönmez KÜÇÜK

Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları ve Kazanımları
İzzettin ÖNDER

Röportaj – Aysel ÇELİKEL
Dilek KARAFAZLI

Papandreu’nun Konuşması

Almanya Seçimi, Irkçılık ve SPD’nin Krizi
Ercan KARAKAŞ

Gerçek Bir Avrupa Demokrasisi Nasıl Oluşabilir?
Ulrike GUEROT

Çirkin Popülizm Güzel Politikayı Kovar
Aydın CINGI

Türk-Amerikan İlişkileri Nereye?
Yurter ÖZCAN

Kültür Sanat Devrimimiz Ne Vaziyette?
Cem ERCİYES

Cumhuriyet Tarihimizde Değişen Hükümetlerin Değişen Kültür Politikaları
Funda LENA

Üzümün, Üzümcünün Türküsü
Mehmet Şakir ÖRS

Bir cevap yazın