SD Dergi 73/74: Türkiye Uçurumun Kenarında

kapak7374Sunuş

Türkiye uçurumun kenarında. Cumhuriyetimiz için hepimiz çok kaygılıyız. Şu anda elimizden gelen, düşündüklerimizi yazmak ve onları okurlara iletmek. Bu çaba, ülkeyi bilinmezliğe sürüklenmekten kurtarmıyor; ama şimdilik bu kadar…

Bu sayımızda yazıları dört ana bölümde tasarladık. Altı yazıdan oluşan ilk bölümde, 2017’ye girerken Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu genel boyutlarıyla ele alan makaleler var. Bu bağlamda ilk katkı, Erol Kızılelma’nın mevcut tablonun önemli yönlerine değinen yazısı. Zeynep Altıok, çocuklarımıza reva görülen eğitim ortamını gözden geçirip ülkenin geleceğine ilişkin çıkarımlar yapıyor. Aydın Cıngı’nın makalesi, içine sokulduğumuz terör ortamında toplumsal uzlaşmayı umursamayan “tek adam anayasası”na odaklanıyor. Ülkenin “hal ve gidiş”ini, Ahmet Özer de anayasa ekseninde irdeliyor. Tevfik Sönmez Küçük, Türkiye’ye kabul ettirilmek istenen anayasanın teknik “sorunlarını” hukukçu titizliğiyle gözden geçiriyor. Bölümün sonunda, Ercan Karakaş’ın tablonun bütününü özetleyici yazısı var.

İkinci bölümde, yine altı makaleyle, dış politika sorunları, daha doğrusu Suriye serüveninin Ortadoğu’da –ve ötesinde- başımıza açtığı dertler konu edildi. Bu sorunlardan birisi olan “Türkiye’nin Pakistanlaşması” olasılığını Elfin Tataroğlu ele alıyor. Emre Özdemir, Türkiye’nin AB üyeliği ve Batılılaşma sürecinin AKP elinde getirildiği aşamayı sergiliyor. Türkiye-AB ilişkileri odaklı bir başka açıklayıcı makale Sevil Becan tarafından sunuluyor. Leyla Tavşanoğlu, müttefiklerimize darıldığımız zamanlarda bir dış politika seçeneği olarak ortaya attığımız Şanghay İşbirliği Örgütü konusunu irdeliyor. Aydın Selcen’in makalesi, Türkiye’nin Ortadoğu’daki varlığına ve etkinliğine daha yakından bakıyor. Deniz Tansi ise, Halep özelinde ve örneğinde Türkiye’nin liderlik hayallerinin sonunu görüyor.

Üçüncü bölüm üç yetkin ekonomistin Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini yansıtıyor. Bu aralar Türkiye ekonomisine bakınca “kriz” perspektifi görüldüğünden, her üç makale de krize odaklanıyor. Mustafa Sönmez, her zamanki gibi, konjonktürü rakam rakam incelerken; Müslim Sarı, ekonomik çıkmazın finansal boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Ertan Aksoy ise ekonomik krizin milliyetçiliği nasıl tırmandırdığını gösteriyor.

Son bölümde serbest yazılar yer alıyor. Babür Atila, çok partili dönem boyunca “sağ” iktidarların Türkiye’de yarattığı ahlaki tahribatı somut örneklerle dikkate sunuyor. Nilden Postalcı, günümüzün siyaset dili bağlamında güncel gelişmeleri ele alırken; Esad Şahin, AKP ve İslamcılık ilişkisini ayrıntılı biçimde irdeliyor. En sona, Mehmet Şakir Örs’ün 1980 Tariş direnişini anlatarak solda atan yürekleri nostaljik duygularla serinleten yazısı kondu.

Gazetelere ve televizyonlara baktıkça içi kararan dostlarımıza, eldeki dergi aracılığıyla yararlı bir seçenek sunabildikse mutlu oluruz.

İçindekiler

Gelen Yıl Gideni Aratacak Gibi….
Erol KIZILELMA

Demokrasinin Gaz Hâli…
Zeynep ALTIOK AKATLI

Ahval ve Şerait
Aydın CINGI

“Cumhur-Başkan” mı? “Tek Kişilik Yönetim” mi?
Ahmet ÖZER

Anayasa Değişikliği Teklifi Üzerine: Nasıl Bir Başkanlık?
Tevfik Sönmez KÜÇÜK

Türkiye Tehlikeli Dönemeçte
Ercan KARAKAŞ

Dejavu: Pakistanlaşma
Elfin TATAROĞLU

“Ey AB!”
Emre ÖZDEMİR

2017 Yılında Türkiye – Avrupa ve Türkiye – AB İlişkileri
Sevil BECAN

NATO mu? ŞİÖ mu?
Leyla TAVŞANOĞLU

Gelecekte Geçmişe Hoşgeldiniz
Aydın SELCEN

Bölgesel Liderlik Hayallerinin Finali: Halep
Deniz TANSİ

Türkiye Ekonomisi Krizin Eşiğinde
Mustafa SÖNMEZ

Ekonomide Kriz ve Yeni Ufuklar
Müslim SARI

Ekonomik Kriz Karşısında Yükselen Milliyetçilik
Ertan AKSOY

Başlamak Lazım…
Babür ATİLA

2017 Beklentimiz: Ölmeyeceğiz Kardeşim!
Nilden BAYAZIT POSTALCI

2017 Türkiye’sinde İslamcılığın Geldiği Nokta ve AKP
Esad ŞAHİN

Ateşten Günler… 37’nci Yıldönümünde, Bir Emek ve Halk Hareketi: Tariş Direnişi
Mehmet Şakir ÖRS

Bir cevap yazın