kapak147148_Page_1 copy

SD Dergi 147/148 Sayısı Çıktı: “Seçim ve Yeniden İnşa”

Dergiyi PDF formatında okumak için tıklayınız.

Değerli okurlar,

Bu sayının başlığı “Seçim ve yeniden inşa”. Seçimin muhalefet lehine sonuçlanma olasılığını yüksek görüp onu her alanda izleyecek onarım ve inşa sürecini ele aldık. Umarım 14 Mayıs akşamı, bu konuda erken davranmış olmadığımız ortaya çıkar.

Dergi, üç bölümdeki makalelerden ve iki serbest yazıdan oluşuyor. Seçime ve durum saptamasına ayrılan ilk bölümde sunulan genel nitelikli makalelerin daha çok durum tespitine ve onarım sürecine odaklandıkları göz önüne alınarak, girişe Aydın Cıngı’nın yalnızca seçimi ve katılımcılarını “takdim eden” yazısı kondu. Onu, kamuoyunu “Bu seçim o seçim değil” özdeyişiyle aydınlatan Suat Özçelebi’nin 14 Mayıs’ın tarihin akışı içindeki “çok özel” yerine dikkat çeken makalesi izledi. Selin Sayek Böke, bilime ve planlamaya dayalı, hep birlikte zenginleştiğimiz ve dünyayla rekabet ettiğimiz bir üretim düzenine geçiş ile ilgili yenden inşa sürecinin temel politika aksını kaleme aldı. Mehmet Şakir Örs, yazısında mevcut durumu saptayıp yeni ve her alanda çağdaş olanın inşa sürecini konu ediniyor. Durumu “Dün, Bugün, Yarın” başlığıyla özetleyen Elif Bulut, seçim sonrasında buluşulacağı umulan süreçlere ilişkin ipuçlarına değiniyor.

İlk bölümün son iki yazısı, iktidar değiştiği takdirde “emek” sorununun geleceğinde yoğunlaşıyor. Arzu Çerkezoğlu, emeğin mevcut iktidar döneminde yitirdiklerini gösterip bunların, oluşturulacak sosyal devlet aracılığıyla nasıl telafi edileceğini ele alıyor. Neoliberal saldırı altında ezilen emeğin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kavuşacağını umduğumuz koşulları ise, Veli Ağbaba “Emek 4.0” deyişiyle sunuyor.

İkinci bölüm, “yeniden inşa süreci” olarak özetleyeceğimiz makalelere ayrıldı. Bunların ilkinde Tuba Torun, küresel bunalımlar ve ülkemize özgü koşullar ışığında, iktidar değiştiğinde enkaz kaldırma ve yeniden inşa etme işlemlerini gözden geçiriyor. Rasim Şişman, “dayanışma” kavramının sosyal demokrasi bağlamında tuttuğu ve yeniden inşa sürecinde tutması gereken yeri dikkatlere sunuyor. Zeynep Altıok Akatlı, dizelerle bezenmiş yazısında, onarılmış Türkiye’nin yeniden kavuşacağı değerleri işliyor. Bölümün son yazısı, yeniden inşa sürecini kadının statüsü bağlamında irdeleyen Enif Yavuz Dipşar’dan.

Şubat depremini ve sonuçlarını konu edinen üçüncü bölümün ilk sırasında Haluk Eyidoğan’ın, üzerinde yorum yapmamıza gerek bırakmayacak netlikte ve bilimsellikteki makalesi yer alıyor. Doğal afetlerin toplumsal boyutunu, özellikle travma bağlamında irdeleyen Rebia Dirim’in makalesi de, bir o kadar bilimsel nitelikli. Bölümün son yazısında Hilal Dokuzcan, doğal afet, kriz ve yeniden inşa dönemlerinde kadının ve kadın direncinin oynadığı rolün altını çiziyor.

Son olarak iki değerli yazarımız da serbest konular işliyor. Vecdi Sayar, kurmayı düşlediğimiz toplumda mutlaka bilimin ışığını izlemekle birlikte sanatı da aynı öncelikle benimsememiz gerektiğini haklı olarak öne sürüyor. Derginin bu sayısı, Babür Atila’nın bir “sözlük”ten yola çıkıp Türkiye’nin yakın geçmişini ve AB ile ilişkilerini kat ediveren yazısı ile son buluyor.

14 Mayıs günü seçim yapacağız. Bu derginin okurlarına “aman oyunuzu vermeyi unutmayın” demem haddini bilmezlik olur. Ama çevremizde vurdumduymaz kişiler veya başında kavak yelleri esen umursamaz gençler varsa, onları uyaralım.

Gelecek sayımızın kapağında ya ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan güler yüzlü bir genç ya da; ya da elleri kelepçeli ve ayakları prangalı, avurtları çökmüş bir yurttaş. Seçim hepimizin!

İçindekiler

Ayrılık Çeşmesi
Aydın CINGI

Umudun İnşası için  “Bu Seçim O Seçim Değil” Diyebilmek…
O. Suat ÖZÇELEBİ

İkinci Yüzyılda Hak Temelli Kalkınma: Üretimin Dönüşümü
Selin SAYEK BÖKE

14 Mayıs Sonrasında ve Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında; Çağdaş ve Demokratik Türkiye’yi İnşa Etmek
Mehmet Şakir ÖRS

Dün, Bugün, Yarın
Elif BULUT

Emek Eksenli  Yeniden Kuruluş Sürecinde Sosyal Devlet, Sosyal Politika…
Arzu ÇERKEZOĞLU

Emekten Yana,  İkinci Yüzyıla Emek 4.0 Politikaları
Veli AĞBABA

Enkazı Kaldırıp Ülkeyi Yeniden Kurmak
Tuba TORUN

Dayanışma Yoluyla  Yeniden İnşa
Rasim ŞİŞMAN

Parlak Yalanlardan Arınarak… Yine, Yeniden Aydınlık!
Zeynep ALTIOK AKATLI

Yeniden İnşa Sürecinin Örgütlenmesi Bağlamında Türkiye Kadın Hareketi
Enif YAVUZ DİPŞAR

1999 Depremlerinden  24 Yıl Sonra Türkiye’nin Depremle İmtihanı
Haluk EYİDOĞAN

Psikanaliz Perspektifinde Travma ve Doğal Afetlerin Toplumsal Boyutu
Rebia DİRİM

Afet ve Kriz Dönemlerinde Kadın Olmak ve  Kentlerin Yeniden İnşası: Afetlerden Dirençli Kentlere Kadın Halleri
Hilal DOKUZCAN

Bilim Yetmez… Sanat da Lazım
Vecdi SAYAR

Kelime
A. Babür ATİLA