2019-07-17_14-05-25

SD Dergi 101/102: “Yeni bir Başlangıç”

Değerli okurlar,

Sizlere karşı mahcubuz; çünkü Mayıs-Haziran sayımızı elinize ancak Temmuz’da ulaştırabiliyoruz. Ne var ki 23 Haziran seçiminin sonuçlarını irdeleyen yazılar ancak Temmuz başına yetişti. Dolayısıyla esas mahcubiyet duyması gerekenler, YSK’nın malum üyeleridir. Eğer onlar, AKP mızıkçılığına alet olup İstanbul seçimini, hukukun zerresini içermeyen bir gerekçeyle ve de seçim olup bittikten bir ayı aşkın bir süre sonra iptal etmeseler ve olup bitmiş seçimi neredeyse üç ay sonra yenilemeselerdi, biz dergimizin Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran sayılarını böyle geciktirmiş olmayacaktık.

Elinizdeki 101/102 sayılı dergi, 31 Mart İstanbul seçiminin iptalinden 23 Haziran’a kadar geçen süreyi de kapsayan yazılar içeriyor. Bu çerçevede Pınar Uzun, hukuk ihlalleri ile yükselmekte olan şiddet ortamı arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Yavuz Okçuoğlu seçim koşullarının, yurdun Batı’sında olduğu gibi Doğu’sunda da ne ölçüde eşitsiz olduğunu vurguluyor. Berivan Gökçenay ise 6 Mayıs YSK kararlarını ve sonuçlarını irdeliyor. Yine “iki İstanbul seçimi” arası döneme ilişkin söyleşide, Barış Yarkadaş sürecin bütününü gözden geçiriyor.

Millet İttifakı adayının 23 Haziran’da olağandışı bir farkla kazandığı İstanbul seçimini konu edinen beş adet makalemiz var. Bunların ilkinde Aydın Cıngı, genel olarak benimseyegeldiği kuramsal biçemin dışına taşarak mutluluğunu ve umutlarını yazıya döküyor. Ertan Aksoy, 31 Mart’tan 23 Haziran’a kadar iki ittifak adayı arasındaki farkın bilinen ölçülerde açılmasını 10 noktada toplayarak açıklıyor. Ercan Karakaş 23 Haziran’ın, bir sürecin sonunu müjdelediği yolundaki görüşlerini sunuyor. Filiz Aydın Koç’un 23 Haziran seçimine ilişkin karşılaştırmalı sayısal analizini içeren yazıyı izleyen İspanyolca başlıklı makale Babür Atila’dan. Derginin 23 Haziran’a ilişkin bölümü, onun umut kokan bu mesajı ile son buluyor.

Sonraki üç yazıyı, geçen sayıda ihmale uğrattığımız dış politikaya ayırdık. Bunlardan ilki, Deniz Tansi’nin Türkiye-İsrail ilişkilerini inceleyen makalesi. Onu, Emre Özdemir’in mevcut dış politika uygulamalarını Cumhuriyet’in kuruluşunda saptadığı çizgiyle karşılaştıran yazısı izliyor. Ulaş Töre Sivrioğlu ise Suriye’de Esad’ın yengisinin temel nedenlerini irdeliyor.

Sondan bir önceki bölümde, farklı konuları içeren serbest yazılar yer aldı. Sırasıyla, Ece Öztan, Barış Akademisyenleri’ni ve “yargının cezasını erteleme lutfunu reddederek” hapse girmeyi yeğleyen Füsun Üstel Hoca’nın topluma sunduğu sembolik jesti dikkate getiriyor. Ertekin Özcan, Almanya eğitimöğretim sistemini model alarak bizlere bir uygulama örneği gösteriyor. Funda Lena, yerel yönetimlere kültür-sanat politikası önerileri sunuyor. Burak Kılıçarslan ise, makro-ekonomik göstergeler ışığında ülkenin ekonomik çöküşünü sergiliyor.

Derginin sonunda her zamanki gibi yine doğrudan sosyal demokrasi ideolojisine yönelik yazılar var. Bunlardan ilki Şerif Egemen Ahmet’in, sosyal demokrasinin önümüzdeki 10 yıl için perspektiflerini içeren makalesi. Diğeri de Mehmet Şakir Örs’ün solda ve sosyal demokraside yer alan yeni arayışları sergileyen yazısı.

Bundan sonraki sayı için çok beklenmeyecek. YSK iptal edecek yeni bir seçim bulamadı. Dolayısıyla, olağan akış çerçevesinde Dergimiz Ağustos’un ilk yarısında elinizde olacak. Herkese mutlu bir yaz dileriz.

İçindekiler

Hukukun İhlaliyle Yükselen Ekonomik Şiddet
Pınar UZUN

31 Mart’tan 23 Haziran’a
Yavuz OKÇUOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini İptal Eden Yüksek Seçim Kurulu Kararları ve Ardında Bıraktıkları
Berivan GÖKÇENAY

Söyleşi: Eski CHP Milletvekili,  Gazeteci Barış YARKADAŞ

Oy Çalmış Pontuslu Topal Ördek’ten 800.000 Oy Fark Atan Adaya
Aydın CINGI

31 Mart ile 23 Haziran Arası Farkın Nedenleri
Ertan AKSOY

23 Haziran: AKP’nin Otoriter Rejimi İçin Sonun Başlangıcı
Ercan KARAKAŞ

Yenilenen 23 Haziran İstanbul Seçimleri Karşılaştırmalı Analizi Filiz
AYDIN KOÇ

El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido
A. Babür ATİLA

İki Seçim Arası Türkiye – İsrail İlişkileri
Deniz TANSİ

Türk Dış Politikası – 2023: Fabrika Ayarları ve Daha Fazlası
Emre ÖZDEMİR

Suriye’de Sona Doğru: Muhalefet Neden Yenildi?
Ulaş Töre SİVRİOĞLU

“Sözün Başladığı Yerdeyiz”
Ece ÖZTAN

İlköğretimden Yüksek Öğrenime Kadar Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Demokratikleşmesi
Ertekin ÖZCAN

Yeni Dönemde Yönetime Gelecek Belediyelere Kültür ve Sanat Yönetimi Önerileri
Funda LENA

#SODEVMONİTÖR:  Ekonomimiz Küçülüyor, Enflasyon ve İşsizlikte Zirvedeyiz
Burak KILIÇARSLAN

Yeni 10 Yıla Doğru Sosyal Demokrasinin Geleceği: Gemi Sola Çekiyor!
Şerif Egemen AHMET

Sol ve Sosyal Demokrat Harekette Yeni Arayışlar
Mehmet Şakir ÖRS