IMG_4574[1]

Gezi Direnişi’nin Politik Analizi

gulseren_onanc

CHP Parti Meclisi üyesi Gülseren Onanç’ın sunduğu raporun özeti

Gezi Direnişi Nedir?

1. Gezi Parkı’na Kışla Yapma Dayatmasına karşı bir sivil muhalefettir. Taksim Platformu ( TP) Taksim Projesinin aslında bir yayadan arındırma projesi olduğunu söyleyerek projenin durdurulması için kamuoyu oluşturmak üzere kurulan bir sivil inisiyatiftir. Ama asıl direniş polisin barışcıl ve masum göstericilere orantısız güç kullanımında sonra başlamıştır. Gelenlerin %74 ü polis şiddetine tanık olduktan sonra Geziye gelmeye karar vermiştir. Gezi direnişçilerinin %79’unun herhangi bir siyasi parti ile resmi bir ilişkisi olmayan ve %94 ü kendini Sade vatandaş olarak tanımlayan vatandaşlardı.

2. AKP nin devletçi, muhafazakar yaşam biçimini dayatan zihniyetine karşı bir onur mücadelesidir. Gezi polis şiddetine tepki ile birlikte AKP nin topluma dayattığı tek sesliliğe karşı bir başkaldırı bir onur mücadelesi haline dönüştü.

Gezi Direnişçileri Kimlerdir?

Konda Araştırma Şirketinin yaptığı araştırmaya sonucunda Gezi direnişçilerinin demografik ve davranışsal özellikleri aşağıdaki gibi ortaya çıkmaktadır;

• Çalışıyorlar / Öğrenciler: Türkiye genelinde çalışan oranı %35iken, Gezi eylemine destek verenlerin %52’i çalışıyor, Türkiye de öğrenci oranı %7iken Gezi de bu oran %37.

• Yüksek Eğitimliler: %43’ü üniversite mezunu, %13’ü ise yüksek lisans ya da doktora programlarından mezun. Türkiye ortalamasında ise üniversite mezunu olanların oranı %11 iken yüksek lisans ya da doktora programlarından mezun olanların oranı sadece %1.

• Siyasi partiye bağlı değiller: %79’un herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

• 2011 de %41 ı CHP’ye oy vermiş: 2011 genel seçimlerinde %41’i CHP’ye oy verdi. O tarihte yaşı tutmayanlar %17, oy kullanmalar ise %13. Parktaki her üç kişiden biri kendisi partisiz olarak tanımlıyor.

• Tepkililer ve Kararsızlar Bugün seçim olsa kararsızların oranı %29, oy kullanmayacakların oranı ise %18. CHP’ye oy veririm diyenler ise %31.

• Haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlar. %65’i haklarının ihlal edildiğini düşünüyor.

• Özgürlük istiyorlar. özgürlüklerinin kısıtlandığı yaşamlarına müdahale edildiğini düşünüyorlar.

• CHP’li belediyelerin bölgelerinde yaşıyorlar: Başta Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli olmak üzere eyleme katılanların %51’i CHP’li belediyelerin bölgelerinden geldi.

Gezi Direnişçilerinin mesajları nelerdir?

AKP nin ezberini bozan Gezi direnişi, CHP de dahil olmak üzere muhalefet partilerine de mesafeli durarak aslında tüm siyasete karşı olan hayal kırıkliğını ifade etti. Gezi den çıkarabildiğimiz mesajları nasıl okumalıyız?

1. Değişin, gençleşin, yenilenin: Gezi direnişçileri siyasi aktörlere değişin, gençleşin, yenilenin mesajı veriyor. Yeni bir siyaset dili; ben yerine biz hatta hepimiz diyen bir dil geliştirin. Eşitlikçi mizah içeren, sorun değil çözüm içeren, ayrıştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanın.

2. İnsanı ve doğası ile barışık yaşam kalitesi yüksek şehirler istiyorum: Parkımız,çevremiz,komşumuz ile barışık, betonlar arasında sıkışmadığım şehirlerde yaşamak istiyorum. Mutlu yaşayabileceğimiz şehirler planlayın.

3. Özgürlükçü Olun: Bedenime, kişisel tercihlerime, inançlarıma, cinsel yönelimime dokunma. Gelenlerin %59 özgürlüklerim tehdit altında diyor. Toplumda ötekilerin, azınlıkların, işçilerin, gençlerin, LGBT bireylerin, Kürtlerin, Alevilerin, Özgürlüklerini savunmalı ve genişletmelisiniz mesajı veriyor.

4. Farklılıkları kucaklayın: Etnik köken, din, mezhep ayrımcılığı yapmayın. Eşit ve özgür vatandaşlık paydasında halkın tümünü kucaklayın.

5.Bölmeyin, kutuplaştırmayın: Gezi direnişi Tayyip Erdoğan’ın dışlayıcı, üstten bakan, toplumu bölen ve ötekileştiren diline isyan ediyor. Bizi bölmeye çalışmayın. Biz bu topraklarda birlikte yaşamak istiyoruz.
6. Yeni Türkiye’yi planlayın; İşsizliğe çözüm üreten, çevresi ile barışık, katılımcı bir demokrasi ile yönetilen, yaşam tarzı dayatması olmayan, AB üyesi, Yeni Türkiye istiyoruz.

7. Kimsenin askeri değiliz: Biz özgür, sorgulayan aktif vatandaşlarız özgün bireyleriz.

8. Kadını ve genci politika süreçlerine alın: Kadınların ve gençlerin politika süreçlerine aktif olarak katılımını sağlayın

9. Siyaset yapma süreçlerini katılımcı yapın: Yaşayacağım alanlara ilişkin tasarrufları bana sormadan yapmayın. Yaşadığım mahallenin, semtin şehrin kararlarına aktif olarak katılmak istiyorum.

10. İstanbul’u kurtarın: İnsan odaklı kentsel politikalar üretin. İstanbul’u AKP nin betonlaştıran, insansızlaştıran dayatmacı zihniyetinden kurtarın

11. Sivil toplumu dinleyin: sivil toplum ile yakın ilişkin kurun ve karar alma mekanizmalarına, siyaset yapma süreçlerine katın

12. Sosyal medyayı etkin kullanın: Süreçlere katkı sunmam için bana etkin kanallar açın ve sosyal medyayı bu yönde aktif kullanın.

CHP Gezi mesajlarına nasıl karşılık
verebilir?

1. Yenilikçi Manifesto: CHP nin Yeni Türkiye’yi kurgulamak ve yönetmek iddiasını anlatan bir ‘yeniliçi manifesto’ ile geniş bir kitlenin toplumsal güvenini yeniden tesis edebilir. Özgürlükçü, barışçı gerçek sosyal demokrat ilkelere bağlı olacağını söyleyen bir manifesto değişimin ilk adımı olacaktır.

2. İstanbul ve Ankara’yı geri almak: Yerel Seçimlerde öncelikli olarak İstanbul ve Ankara nın kazanılması için etkin strateji geliştirmek gerekli. İstanbullu ve Ankaralıları bu sürece dahil edeceğimiz süreçler oluşturmak kazanmak için önemli olacaktır.

3. Yaşam kalitesi yüksek şehirlerimizi öne çıkarmak: İnsanı, doğası, kültürü ile barışık şehirciliği CHP li belediyecilerin örnekleri ile (Eskişehir, İzmir) öne çıkarmak.

4. Gezi temsilcileri ile yakın bir iletişim: CHP milletvekilerinin Gezi de gösterdiği aktif katılımı devam ettirmek ve Parti politikalarında aktif Gezi temsilcileri ile çalıştaylar düzenlemek.

5. Kapsayıcı, Özgürlükçü söylem geliştirmek: Başta genel başkanımızın konuşmaları olmak üzere öfke, ötekileştirme ayrımcılık içeren dil kullanmamaya özen göstermek ve mizah ve kucaklamayı akıl ile birleştiren özgürlükçü bir söylem geliştirmek.

6. Gençlik ve Kadın Kollarının Gezi üyelerini kucaklayacağı bir program oluşturmak : Bir politik parti içinde siyaset yapmak isteyen kadın ve gençleri kazanacağımız programlar oluşturmak.

7. Seçim kampanyasını başlatmak: Gezi rüzgarı hızını kesmeden Yerel Seçim kampanyasını hemen başlatmak gerekmektedir. Sosyal Medya seçim startejisi çerçevesinde etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

8. AB ile İlişkileri derinleştirmek: Gezi Parkı nın özgürlük talepleri ile AB müzakere süreci arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. CHP AB kurumları (Konsey, Parlamento ve Komisyon) ve üye ülkeler arasında ilişkiyi derinleştirmek CHP nin ülkeyi yönetebilme algısını pekiştirecektir.