578652705985

Mehmet Tüm – Demokratikleşme Paketi

mehmet_tum

Demokratikleşme paketi açıklandı. Paket üzerinde günlerdir yorumlar yapılıyor. Görüldüğü üzere demokrasi paketinde bu ülkenin milyonlarının talepleri yok. Sadece AKP hükümetinin kendi politikalarına denk düşen düzenlemeler var.

İçerik Analizi

Aylar öncesinden insanları bir beklenti içerisine sokan hükümet, tamamen oyalama ve yerel seçimlere endeksli sözde bir paket açıklandı. Söz konusu demokratikleşme paketi de, AKP’nin kurulduğu 2001 yılından bu yana savunduğu ve uyguladığı siyasetle tamamen uyumludur. AKP nin 11 yıllık iktidarında uygulanmaya çalışılan bu siyaset; Sünni – İslam muhafazakarlığı, Türk – İslam sentezi milliyetçiliği ve neoliberal ekonomi düzenidir. Kimi zaman birbiriyle çelişen bu anlayışlar, AKP esnek politikaları ile muhafazakarlığı, milliyetçiliği ve piyasacı katı liberal anlayışı bir arada yürütebilmektedir.

Yaşam tarzına müdahale edenlere hapis cezası getirileceği söyleniyor. Ancak bu maddenin sadece başörtüsüne ilişkin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında hükümet geldiğinden bu yana yaşam tarzına hep müdahale etti. Zina yasalarından kürtaj yasalarına kadar sezaryenle doğum–normal doğum tartışmalarına, anaların kaç çocuk doğuracağından alkol yasaklarına hep engelleyici ve müdahaleci oldu.

Demokratikleşme paketinde övgüyle söz edilen “gösteri ve yürüyüş kanunu” traji -komik! Ülkenin en önemli meydanlarında bu hakkı kullanmak yasak. Kullanmak isteyenler biber gazı, cop ve tazyikli suya maruz kalacak. İstedikleri insanları eylem yapma olasılığı var diye gözaltına alması resmileşecek. Bu maddede hiçbir özgürlük yok. Aksine kısıtlamalar var. Sadece etkinlik yapma sürelerinde değişiklik var.

Demokratikleşme paketinden Alevilere düşen sadece Üniversite ismi oldu. Yıllardır gerçek bir laisizm için mücadele eden Aleviler zorunlu din dersleri kaldırılsın dedikçe, 4+4+4’lerle yeni din dersleri konuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın dedikçe, işlevi daha da genişletildi. En sonunda F. Gülen ile İ. Doğan ortak yapımı “Cami-Cemevi-Aşevi” projesiyle asimilasyonu sürdürmeye çalıştılar. Ülkemizde yaşayan azınlık vatandaşlarımızın taleplerine yer verilmemiştir. Meslek Liselerine önem vereceğiz diyerek İmam Hatip Ortaokulu açılmıştır.

Demokratikleşme paketinin en cilalı maddesi, yıllardır gündemde olan “anadilde eğitim” talebinin karşılığı oldu. Anadil, parası olana özel okullarda para ile satılacak. Böyle hassas ve önemli bir konunun ciddiyetle, tartışılarak ve mutabakatla karara bağlanıp, kamuoyuna açıklanması gerekirdi.

Seçim barajı konusu tam bir karmaşa… Bu konuda samimi olmadıkları bilinmektedir. Bu pakette seçim barajı ile ilgili birkaç formül ortaya atarak kafa bulandırıp zaman kazanmaya çalışmaktadırlar. Yapılması gereken barajın tamamen kaldırılması veya en aza indirilmesidir.

Paket yapım süreci

Demokrasi paketinde, Kürtlere, Alevilere, siyasi partilere kısaca demokratikleşme paketinin muhataplarına hiç danışılmadı. Hiç tartışılmadı. AKP hükümetinin tamamen kendi düşüncelerine göre hazırladığı sözde “demokratikleşme paketi” kamuoyuna açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır demokratikleşme adına birçok proje geliştirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tartışılmak üzere sunmuştur. AKP Hükümeti tüm bu düzenleme önermelerini yok saymış, görmezden gelmiştir. Son demokratikleşme paketini de sır gibi gizlemiş, Meclis’te paylaşmamıştır. Oysa Ülkemizin demokratikleşmesine katkı sağlayacak her tasarı ve proje mecliste incelenmeli, tartışılmalı ve ortaklaştırılarak hazırlanmalıdır. Dahası, meclis dışında da sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, bilim insanlarının, sendikaların ve başkaca kurumların görüşleri alınarak topluma mal edilmelidir.

Özetle, Türkiye’de zaten var olan demokrasi sorunu, AKP’nin iktidarını dayandırdığı muhafazakar, milliyetçi ve piyasacı anlayış sayesinde daha da büyümüştür. Başbakanın açıkladığı demokrasi paketi, AKP’nin genel anlayışına uygundur ve Türkiye’yi demokrasiden daha da uzaklaştıran bir anlayışın ürünü olduğu görülmektedir. Bazı ufak tefek adımlar ise AKP zihniyetinin yerleşmesi için göz boyama ve aldatmacadır.

*Mehmet Tüm
SODEV Genel Sekreteri
mehmettummm@hotmail.com