SD Dergi 137/138 Çıktı: “Yoksullaşmaya Devam”

Sunuş

Değerli okurlar,

Bu sayıda, yine yoksullaşma olgusuna öncelik verdik, yani “her bakımdan” yoksullaşmaya devam… Dikkatler, Cumhur İttifakı’nın türlü manevralarıyla ne kadar başka yönlere çekilmek istenirse istensin, halkın ve seçmenin ana gövdesinin esas sorunu pahalılık, işsizlik ve benzeri ekonomik nitelikli sorunlar. Özetle hangi kapıyı açsanız karşınıza yoksulluk çıkıyor.

Oysa AKP’nin, iktidar döneminin başında ortadan kaldırmayı vadettiği üç konudan biri “yoksulluk”. Onun temel nedenlerinden biri, ikinci vaade konu olan “yolsuzluk”. Bütün bunları gözden kaçırmak için başvurdukları yöntem ise, ortadan kaldırılacağı vadedilmiş olan sonuncusu: “Yasaklar”.

SODEVMONİTÖR, ekonomik gerçeklerin seçmen gözünden özetini, sayısal veriler eşliğindeki isabetli yorumlarla sunuyor. Mehmet Şakir Örs yazısında, yoksulluk ve yoksullaşmayı tüm yönleri ve neden-sonuçlarıyla ayrıntılı ve çok iyi anlaşılır biçimde irdeliyor. Yoksullaşma ve yoksulluk konusuyla doğrudan ilişkisi dolayısıyla, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile yapmış olduğumuz röportajı da bu bölüm kapsamında ele alıyoruz. Söz konusu röportaj, işlevini dürüstçe yerine getirme çabasındaki bir sendikanın içinde bulunulan ortamda neyi ne kadar yapabildiğini de gösteriyor.

Eldeki sayıda serbest yazılar bölümü her zaman olduğundan daha zengin. Çünkü değinecek ve okurun dikkatine sunulması gerekli birbirinden farklı konuların sayısı gittikçe artıyor. İlk yazıda Şule Necef Daldal, bir emperyalist proje olarak değerlendirdiği “post-modernizm”in, “aklı” bilimden ve dinden koparma sürecini irdeliyor. Daha sonra Murat Aydın, muhalefetin kimi hatalarını ve bunları sürekli yineleyerek farklı sonuç beklentisine girmesindeki anlamsızlığı vurguluyor. Ahmet Özer yazısında, seçime giderken içinde bulunulan hukuksuzluk ve demokrasisizlik ortamında yapılabilecekler konusunda görüş üretiyor. Görkem Yaz’ın makalesinde, rejimin “kullanışlısı” olmamak için özellikle göç gibi kritik konularda kamu diline dikkat edilmesi gereğinin altı isabetle çiziliyor. Daha sonra, Çin’de gördüklerinden yola çıkan Babür Atila’nın, çok değişik alanlarda yaptığı gözlemler yoluyla saptadıklarından oluşan ilginç bir güzergahın sonunda Türkiye siyasetine varan ilginç yazısını okuyoruz. Serbest yazıların sonuncusu, mutsuz internet kuşağından söz edip şu anın büyüklerinin gençlere hatalı yaklaşımını açıklayan Yeşer Sarıyıldız’dan. 

Üçüncü bir bölümde, Türkiye’nin dış ilişkilerine veya dışında olup bitenlere değinen makaleler var. Bunlardan ilkinde Emre Özdemir AKP iktidarında darmadağın edilen Dışişleri kadrolarının katkısından yoksun kalan dış politikada göze çarpan iş bilmezlik ve çarpıklıkları, somut örnekler eşliğinde sunuyor. Nisan ayında başkanlık seçimleri gerçekleştiren Fransa’nın seçimleri ve son iki seçim ışığında oluşan yeni parti sistemi, tarihsel perspektif içinde Aydın Cıngı tarafından inceleniyor. Bir üçüncü yazıda Karin Priester, Ülkü Sarıca’nın Türkçeye çevirisiyle, “popülizm”in, 1970’lerden bu yana hangi yöntem ve argümanlar yoluyla seçmen gözünde çekicilik edinip siyaseti raydan çıkardığını somut biçimde sergiliyor. 

Sosyal Demokrasi bölümünde bir yazımız var; Nezih Okur makalesini, çok özetle, Japoncada “Kaizen” denen bir kavram ekseninde kurgulanan sosyal demokrat parti yönetimi konusunda ayırıyor.

Yaz geliyor; zor olacağının bilincindeyiz. Hepimize daha çok direnç, daha berrak bir zihin ve yolun sonunda başarı diliyorum.

İçindekiler

#SODEVMONİTÖR: Bitmeyen Yoksulluk

Yoksullaşmanın Ekonomi Politiği ve Yoksullukla Mücadele
Mehmet Şakir ÖRS

Söyleşi:  DİSK Genel Başkanı
Arzu ÇERKEZOĞLU

Bir Emperyalist Proje Olarak “AKLIN” Bilimden ve Dinden Tasfiyesi
Şule NECEF DALDAL

Muhalefetin Temel Çıkmazı: Yanlış Teşhisten Başarı Beklentisi
Murat AYDIN

Seçime Girerken Hukuksuzluk Kıskacındaki Ekonomi: Sorunlar ve Çözümler
Ahmet ÖZER

Kullanışlı Rejim İnsanları: Nigel Farage’ın İkameleri
Görkem YAZ

Bu Memlekete Yazık Olmadan…
A. Babür ATİLA         

Neşe Yoksulu  İnternet Nesli
Yeşer SARIYILDIZ

Örneklerle AKP Dış Politikasının Usul Bilmezlikleri
Emre ÖZDEMİR

Fransa ve Seçimleri
Aydın CINGI

Popülistler Nasıl Yalnızca Görünüşte Halkın İradesini Temsil Eder?
Baştan Çıkaran Başkan
Karin PRIESTER

Sosyal Demokrasi, Kaizen ve Parti Yönetimi
Nezih OKUR